Disclaimer voor OnlineKassa.nl

Deze disclaimer heeft betrekking op alle mogelijke onderdelen en handelingen van en op deze site.

AIS Projecten B.V. heeft veel zorg en aandacht besteed aan de ontwikkeling en creatie van deze website. Echter wij kunnen de correctheid van de informatie en werking van de functies, ondanks onze oplettendheid niet volledig garanderen. De gebruiker (bezoeker) dient zich er dan ook van bewust te zijn dat de getoonde content (alle in deze website aanwezige inhoud) kan veranderen zonder dat hij/zij daarvan vooraf op de hoogte wordt gebracht. AIS Projecten B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt.

Auteursrecht

De volledig website is het exclusieve eigendom van InetFin B.V. Het kopiëren, gebruiken en/of afdrukken van de getoonde content is louter toegestaan onder de voorwaarde dat deze gegevens voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden. Zonder nadrukkelijke, schriftelijke toestemming heeft geen recht tot het gebruik van content of delen van de content.

Privacy

Persoonlijke gegevens die u eventueel aan AIS Projecten B.V. verstrekt, worden opgenomen in de database van AIS Projecten B.V. Deze gegevens worden door AIS Projecten B.V. gebruikt voor administratieve doeleinden en gepersonaliseerde informatie- en promotiecampagnes i.v.m. onze producten/diensten. U heeft het recht tot inzage-, correctie- en verwijdering van persoonlijke informatie.

Allerlei

Ieder geschil met betrekking tot de site van AIS Projecten B.V. valt onder de toepassing van de Nederlandse wetgeving.